Arbetspsykologiska tester

Tester

Om ni behöver hjälp med att utföra arbetspsykologiska tester kan vi hjälpa er att testa följande egenskaper:

 • Personlighet,
 • Drivkraft,
 • Motivation,
 • Färdighet,
 • Begåvning

Vi är certifierade i följande tester:

 • Master Person Analys,
 • Matrigma,
 • BasIQ,
 • Ravens Matriser,
 • Bedömning av Kritiskt Tänkande
 • Myers Briggs
 • HAS
 • Hogans HDS
 • Hogans HPI
 • MPI

När vi utför tester, följer vi de etiska riktlinjerna uppsatta av STP – Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, HRK – Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter samt ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter.