Arbetspsykologiska tester

Tester

Om ni behöver hjälp med att utföra arbetspsykologiska tester kan vi hjälpa er att testa följande egenskaper:

  • Personlighet,
  • Drivkraft,
  • Motivation,
  • Färdighet,
  • Begåvning

Vi är certifierade i följande tester:

  • Master Person Analys,
  • Matrigma,
  • BasIQ,
  • Ravens Matriser,
  • Bedömning av Kritiskt Tänkande
  • Myers Briggs
  • HAS
  • Hogans HDS
  • Hogans HPI
  • MPI

När vi utför tester, följer vi de etiska riktlinjerna uppsatta av STP – Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, HRK – Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter samt ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter.